Hình thức thanh toán
2015-07-11 05:53:25

Chúng tôi hỗ trợ phương thức thanh toán COD (Cash on Delivery) - thanh toán tiền mặt khi giao hoa trong trường hợp bạn là người đặt và người nhận hoa, nhằm hỗ trợ tối đa việc đặt và nhận hàng.

© 2019 CTY CP XNK HOA TƯƠI 360. All rights reserved | Design by Hà Group.